På flykt till kärleken recension – betyg 5=briljant

”Inspirerad av moderns dagbok från 1936 låter författaren oss följa unga svenskan Astrid före och under nazisternas maktövertagande. Med erfarenheter från uppdrag i internationella miljöer och konflikthärdar gestaltar han människor drabbade av krig, de som inte tar tydlig ställning, de som egentligen är motståndare till en diktatur som nazisternas men som inte behöver lida och heller inte vill protestera. Medlöparna. Så har vi de som tvingas byta miljö och hemligen motarbeta tvånget. En sådan är läkarstudenten Wilhelm … Astrid vacklar mellan honom och partitrogne svenske Sven, som blir SS-soldat av övertygelse om att man värnar den germanska kulturen mot kommunister och judar. Dagboken ger de rätta miljöerna, platserna och språket, där tyska glosor bryter mark. I krig finns inga segrare, det skildrar romanen med emfas. Nyanserat och känsligt berättar författaren de olika individernas agerande och vägval.” Helhetsbetyg: 5=Briljant av Tor Flensmarck i btj-häfte 5 2018.

Kommentarsfunktionen är stängd.