Författare

Nina Källmodin

Nina Källmodin har under många år arbetat som tidningsjournalist men nyligen skolat om sig till bibliotekarie. Idag är hon ansvarig för fyra olika skolbibliotek. Hon skriver för att undersöka det som är svårt att förstå och sidor som människor döljer för andra. Winai Books är stolta att publicera Ninas debutbok – Den som står dig närmast

Marica KällnerMarica Källner är novellist och skrivpedagog. Sedan 2010 har hon lärt ut skrivandets hantverk till barn och vuxna. Marica dras till novellistiken och utmaningen att förmedla berättelser i ett kort format. Hennes noveller gestaltar ofta utsnitt ur unga kvinnors liv.

 Marica har examen från Författarskolan, Lunds universitet, författarutbildningen Sörängens folkhögskola samt skrivpedagoglinjen på Skurups folkhögskola. Nu läser hon Författarskolans fördjupningskurs.

Under 2017 skrev hon på Debutantbloggen tillsammans med fyra andra debutantförfattare. En presentation av Marica finns hos Författarcentrum.

Peter Winai:  Jag har alltid ägnat mig åt att skriva. I tonåren blev det mycket poesi, men också skoltidning – vi vann pris hos tidningen Vi, som bästa gymnasietidning. Jag skrev bl.a. en artikel om George Orwell som förblivit en av mina idoler och ledstjärna i det jag skriver nu – om vapenhandel, handel med kroppsdelar och ord som dödar.

Det blev en lång paus i det skönlitterära skrivandet. Peter Winai, foto Michael HanssonUnder den tiden har jag samlat material, från mitt arbete i Sverige och i miljöer av fattigdom och konflikt, där jag också mött många människor som haft nära till skrattet, trots elände. En god del av tiden har jag ägnat åt bistånd, eller internationellt utvecklingssamarbete. Det är nödvändigt att vi ägnar kraft åt att minska gapet mellan fattig och rik – och hur vi gör det. Vill du veta mer, läs författarpresentationen hos Författarcentrum. Du kan också maila till
peter (punkt) winai (at) winbooks (punkt) se