Författare

Marica Källner är novellist och skrivpedagog. Sedan 2010 har hon lärt ut skrivandets hantverk till barn och vuxna. Marica dras till novellistiken och Marica Källnerutmaningen att förmedla berättelser i ett kort format. Hennes noveller gestaltar ofta utsnitt ur unga kvinnors liv.

 Marica har examen från Författarskolan, Lunds universitet samt författarutbildningen Sörängens folkhögskola. Nu läser hon Författarskolans fördjupningskurs samt skrivpedagoglinjen på Skurups folkhögskola.

Under 2017 skriver hon på Debutantbloggen tillsammans med fyra andra debutantförfattare. En presentation av Marica finns hos Författarcentrum.

 

Peter Winai:  Jag har alltid ägnat mig åt att skriva. I tonåren blev det mycket poesi, men också skoltidning – vi vann pris hos tidningen Vi, som bästa gymnasietidning. Jag skrev bl.a. en artikel om George Orwell som förblivit en av mina idoler och ledstjärna i det jag skriver nu – om vapenhandel, handel med kroppsdelar och ord som dödar.

Det blev en lång paus i det skönlitterära skrivandet. Peter Winai, foto Michael HanssonUnder den tiden har jag samlat material, från mitt arbete i Sverige och i miljöer av fattigdom och konflikt, där jag också mött många människor som haft nära till skrattet, trots elände. En god del av tiden har jag ägnat åt bistånd, eller internationellt utvecklingssamarbete. Det är nödvändigt att vi ägnar kraft åt att minska gapet mellan fattig och rik – och hur vi gör det. Vill du veta mer, läs författarpresentationen hos Författarcentrum.